پژوهشنامه
علوم  انساني و اجتماعي
(علمي- پژوهشي)

English آرشيو شماره جاري شماره آينده درباره پژوهشنامه صفحه اصلي

 

دكتر سعيد مشيري

دانشيار دانشگاه علامه طباطبايي

آدرس پستي : تهران خيابان دكتر بهشتي اول احمد قيصر

پست الكترونيك:smoshiri@mun.ca

 

مدارك تحصيلي :

v           كارشناسي اقتصاد (گرايش بين الملل) – دانشگاه علامه طباطبايي ، 1358

v           كارشناسي ارشد اقتصاد (توسعه و سنجي)- دانشگاه تربيت مدرس ، 1366

v           كارشناسي ارشد اقتصاد (توسعه) - دانشگاه تورنتو(كانادا) ، 1373

v   دكتري اقتصاد (كلان و اقتصاد سنجي)- دانشگاه دانشگاه ماني توبا(كانادا) ، 1377

 

جوايز علمي:

1.  پژوهشگر نمونه،دانشكده اقتصاد و دانشگاه علامه طباطبايي، 1380و1381و 1383

2.  كمك هزينه شركت در كنفرانس هاي علمي، جامعه خبرگان كانادا، انجمن اقتصاددانان كانادا، انجمن فارغ التحصيلان دانشگاه ماني توبا، دانشكده علوم انساني، و  اداره تحصيلات تكميلي دانشگاه ماني توبا، سالهاي 1998-1994

3.  بورس وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري، 1369

4.  جايزه مقالات برگزيده  اولين سمينار بازسازي اقتصادي، دانشگاه تربيت مدرس و بانك صنعت و معدن، 1368

آثار تاليف كتاب و مقالات:

 

الف  مقاله هاي منتشر شده فارسي :

1.        برآورد و پيش بيني تقاضاي مصرفي خانوار گاز ايران (با شاه مرادي)، مجله تحقيقات اقتصادي ‌، در حال چاپ، 1385.

2.       اثر IT بر كارآيي شركت هواپيمايي ايران (با مهدي رضوان)،‌فصل نامه پژوهش های اقتصادی ايران، شماره  26، 1385.

3.   آزمون آشوب برای شاخص قيمت های بازار بورس تهران (با حبيب مروت)، فصل نامه پژوهش های اقتصادی ايران، شماره 25، 1384

4.   آشوب در قيمت های آتي نفت و پيش بينی آن (با فائزه فروتن)، فصل نامه پژوهش های اقتصادی ايران، شماره ،20 زمستان 1383

5.   اقتصاد فکر (با اسفنديار جهانگرد)، مجموعه مقالات آموزش و پژوهش در اقتصاد، دانشگاه تهران و دانشگاه علامه طباطبايی،مرکز تحقيقات اقتصاد ايران، 1381.

6.    فن آوری اطلاعات و ارتباطات و رشد اقتصادی ايران (با اسفند يار جهانگرد)،  فصل نامه پژوهش های اقتصادی ايران، بهار 1383، شماره 19

7.   مروری بر اقتصاد تجربی، مجموعه مقالات ارائه شده در دومين سمينار آموزش و پژوهش در اقتصاد، دانشگاه تهران و دانشگاه علامه طباطبايی، مرکز تحقيقات اقتصاد ايران، تابستان 1383

8.      مروري بر نظريه آشوب و كاربردهاي آن در اقتصاد، فصل نامه پژوهش هاي اقتصادي ايران، پاييز 1381، شماره 12.

9.    پيش بيني رشد اقتصادي ايران با استفاده از مدل شبكه هاي عصبي مصنوعي (با رضا قديمي)،‌ فصل نامه پژوهش هاي اقتصادي ايران 1381، شماره 12.

10.        رابطه غيرخطي رشد و تورم درايران، مجموعه مقالات ارايه شده درسيزدهمين‌كنفرانس

         پولي وبانكي، موسسه تحقيقات پولي وبانكي، بانك مركزي جمهوري اسلامي  ايران  

          ارديبهشت 1381.

11.   مروري بر تحولات آموزش و پژوهش  اقتصاد كلان در جهان و ايران،  فصل نامه پژوهش هاي اقتصادي ايران ‌، تابستان 1381، شماره 11، و مجموعه مقالات همايش دست آورد هاي آموزشي و پژوهشي علم اقتصاد درايران، دانشكده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبايي، ارديبهشت 1381 .

12.  پيش بيني تورم با استفاده از مدلهاي ساختاري، سريهاي زماني و شبكه هاي عصبي، مجله تحقيقات اقتصادي، دانشگاه تهران، شماره 58، بهاروتابستان 1380.

13.   نقد مدل هدف درآمدي براي تبيين رفتار اوپك ، مجله اقتصاد انرژي  ‌شماره 21، 1379

14.   بحران در اقتصاد آمريكا، واقعي يا كاغذي؟، مجله اقتصاد انرژي، شماره 17، 1379

15.  بررسي تنگناهاي توسعه آموزش عالي در ايران ‌، مقاله ممتاز ارائه شده در اولين سمينار بازسازي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران، دانشگاه تربيت مدرس و بانك صنعت ومعدن،‌مجموعه مقالات چاپ شده، 1368.

16.   تجربه قيمت گذاري ونتايج اقتصادي آن در ايران ، مجله برنامه و توسعه،‌سازمان برنامه ريزي و مديريت، شماره 10،‌  1366

 

ب- پروژه هاي تحقيقاتي

     

1.        طرح جامع آموزشی و پژوهشی دانشگاه علامه طباطبايی، باهمکاری 20 نفر از اساتيد دانشگاه، 1383

2.       طراحي و اجراي مركز اطلاعات اقتصاد ايران، مركز تحقيقات اقتصاد ايران، دانشگاه علامه طباطبايي، 1382

3.   طراحی و اجرای بانك هاي اطلاعاتي ادبيات و داده هاي اقتصاد ايران، مركز تحقيقات اقتصاد ايران، دانشگاه علامه طباطبايی، 1381-1384(نسخه 4 در دست تهيه است)

4.   ارزيابي آثار سياستهاي حمايتي  قيمت گذاري در محصولات و نهاده هاي كشاورزي ‌، موسسه مطالعات و پژوهشهاي اقتصاد كشاورزي ،1381-1383  

5.  برآورد و پيش بيني تقاضاي گاز خانوار و بخش هاي توليدي و تجاري استان هاي كشور، شركت      ملي گاز ايران، 1383- 1381

6. آشوب و كاربرد هاي آن در اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبايي ‌، 1382-1381

7.      پيش بيني متغيرهاي اقتصادي ايران، ‌دانشگاه علامه طباطبايي،‌13801-1380

 

 

ج مقاله هاي منتشر شده انگليسي

 

   1.     Forecasting Nonlinear Crude Oil Futures Prices, with F. Foroutan,  Energy Journal, 27, 4, 2006.

      2.         Unemployment Variation over the Business Cycles: A Comparison of Forecasting Models (2004), with Laura Brown, Journal of Forecasting, 23, 497-511.

   3.     ICT and Productivity of the Manufacturing Industries in Iran (2004), with Roghieh Gholami and Sang-Yong Tom Lee (National University of Singapore), Electronic Journal of Information systems in Developing Countries, Vol. 19, 4, 1-19.

      4.        Inflation-Growth Profiles Across Countries: Evidence From Developing and Developed Countries (2004), with Ardeshir Sepehri, International Review of Applied Economics, Vol. 18, No. 2, April, 191-207.

   5.    Forecasting Growth Using Genetic Algorithm and ANN Model (2004), with R. Ghadimi, Iranian Economic Review, 11.

      6.        Testing For Chaos and Stochastic Non-linearity in Rational Expectation Permanent Income Hypothesis, Iranian Economic Review, 7, 1381, 63-78.

 

      7.         ANN vs Econometric Models in Forecasting Inflation (with Norman Cameron), Journal of Forecasting, 19, Feb. 2000.

 

      8.         The Foreign Exchange Constraints to Economic Adjustment: The Case of Iran (with A. Sepehri and M. Doudongee), International Review of Applied Economics14 (2), 2000.

 

      9.         Static, Dynamic, and Hybrid ANN in Forecasting Inflation (with Norman Cameron and David Scuse), Journal of Computational Economics, 14, Dec. 1999.

 

  10.   A Review on Producing Quality Graphs by Econometrics/Statistics Software, Economic Journal, 459, Nov. 1999.

 

   11.      Application of the ANN Models in Transportation Economics, (with Darren Prokop), Proceeding of the Canadian Transportation Research Forum conference, Edmonton, June 1998.

 

   12.      Forecasting Asymmetric Unemployment Rates: A comparison between a linear and non-linear models, with Laura Brown, 20th International Symposium on Forecasting, Lisbon, June 2000, And The Canadian Economic Association, University of Ottawa, Ottawa, June1998.

 

  13.   Adaptive and Non-Adaptive Models in Forecasting Inflation Rate, 5th Symposium of the Society of Nonlinear Dynamics and Econometrics, Eastern Economic Association, Washington DC, April 1997.

 

   14.      Comments on Reliability Analysis of Traffic Noise Estimates in Hong Kong, by William H.K. Lam and M.L. Tam. A paper review for the Journal of Transportation Economics, October 1997.

 

   15.      Forecasting CPI Using Artificial Neural Networks and Traditional Econometric Models,  presented at the Canadian Economics Association (CEA) Conference, The Learned Societies Congress, Brock University, St. Catherine, May 1996.

 

   16.      A Comparison between the ANN, ARIMA, VAR, and BVAR in Forecasting the Canadian CPI, The Second International Conference on Computing in Economics and Finance, Society of Computational Economics, University of Geneva, Geneva, June 1996.

 

   17.      Forecasting Macroeconomic Series Using Artificial Neural Networks, Department of Economics, The University of Manitoba, February 1996.

 

   18.      The Oil Income Impact on the Economic Structure, The Thirteenth Conference of CIRA (Centre for Iranian Research and Analysis), Ohio State University, Columbus, Ohio, April 1995.

 

   19.       An Estimation of Demand for Energy in Ontario, mimeo, University of Toronto, 1995.

 

 

 

د. كتاب هاي درسي

 

1.       Test Bank for “Economics, Canada in Global Economy,” Fifth edition, by M. Parkin and R. Bade, Pearson Publishing Co. Canada, 2003.

2.   Review of “Economics of Money and Banking,” 2nd edition, by F. Mishkin and A. Serletis, Pearson Publishing Co. Canada, 2003.

3. Test Bank for “Macroeconomics”, 4th Edition, by Abel, Bernake, and Smith, Pearson

 

 
صفحه اصلي
درباره پژوهشنامه
هيئت تحريريه
اخبار
راهنماي نگارش
ارسال مقاله
پيگيري مقاله
مديريت مقالات
اشتراک فصل نامه
شماره آينده
شماره جاري
آرشيو
ارتباط با ما

Copyright © 2006 shsjournal.umz.ac.ir , All Right Reserved
حقوق اين سايت محفوظ است و هرگونه كپي برداري از آن مجاز نمي باشد.
E-Mail: shspaj@umz.ac.ir
Designer:
 Hosseinnejad